Generalforsamling 17. juni klokken 17

Vores generalforsamling blev aflyst på grund af coronakrisen. Nu er vi klar igen. Alle er velkomne, men skriv gerne til beb@jv.dk, hvis du gerne vil kigge forbi.

Generalforsamlingen finder sted 17. juni klokken 17 på sprogskolen i Varde, Laboratorievej 16, 6800 Varde.

Generalforsamlingen starter med et oplæg fra afdelingsleder Karen Jager Andersen, der vil fortæller om sprogskolen. Derefter vil hun servere lidt drikkelse og snacks.

Generalforsamlingens dagsorden er således:

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskabsaflæggelse
5) Behandling af indkomne forslag – Formanden foreslår, at vi i år dropper en tur til Christiansborg, men at vi til arrangerer en efterårstur i Varde by.
6) Fastsættelse af kontingent
7) Godkendelse af budget
8) Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt – herunder en snak om kommende arrangementer

Vi ses

Benny

Generalforsamling 18. marts klokken 19

18. marts klokken 19 er der generalforsamling i Højskolen uden Grænser. Stedet er endnu ikke helt på plads.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskabsaflæggelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Godkendelse af budget
8) Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt – herunder en snak om kommende arrangementer

Leave a commentEdit

Generalforsamling 13. marts klokken 19 i Alslev Forsamlingshus

13. marts klokken 19 er der generalforsamling i Højskolen uden Grænser. Det foregår i Alslev Forsamlingshus.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskabsaflæggelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Godkendelse af budget
8) Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt – herunder en snak om kommende arrangementer

Generalforsamling 21. februar klokken 17

Generalforsamlingen finder sted i Trivselshuset, Isbjerg Møllevej 28 B, Varde.

Alle er velkomne.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskabsaflæggelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Godkendelse af budget
8) Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt – herunder en snak om kommende arrangementer

Nyt program

Der er ikke så mange tilmeldte til Højskolen uden Grænser, som vi havde håbet, og derfor afvikler vi højskolen som et endagsarrangement lørdag den 8. juli. Det ser ud til, at vi bliver 25-30 deltagere + frivillige.

Stedet bliver også et andet, men vi venter lige på den endelige bekræftelse.

Program for den 8. juli:

9.00: Morgenmad og sang
10.30: Tur for alle med naturvejleder fra NaturKulturVarde
13.00: Frokost
13.30: Geocaching
14.30: Frugt og kage
16: Lege
18: Mad fra grill og mulighed for snobrød
Dagen slutter cirka klokken 20.00

Programmet er (nogenlunde) klar

Enkelte aftaler er ikke helt på plads, så der kan ske små ændringer, men i det store hele er vores program klar til højskoleweekenden 7.-9. juli.

Program fredag:
Kl. 15.00 tjek ind
Kl. 15.30- 16.00: Kaffe og kage
Kl. 16.00- 17.30: Ryste sammen-leg
Kl. 18.00 – 19.00 Aftensmad
Kl. 19.30 – 21.00 Foredrag
Aftenen slutter med fælles hygge ved bålet

Program lørdag:
Kl. 07.00-7.30: Morgentur
Kl. 07.30 – 9.00: morgenmad
Kl. 9.00 – 10.30: højskolesang
Kl. 10.30 – 12.00: Linedance
Kl. 12.00 – 13.00: frokost
Kl. 13.00 – 17.00 Aktiviteter: Vælg mellem: Fisketur (13-17), naturvejleder (13-15), billedudtryk (13-15), spejderaktiviteter (15-17) og middelalderfægtning (15-17)
Kl. 18.00 – 19.00: Aftensmad
Kl. 19.00 – 21.00: Foredrag
Aftenen slutter med fælles hygge ved bålet

Program søndag: 
Kl. 07.00 – 7.30: Morgengåtur
Kl. 07.30 – 9.00: Morgenmad og morgensang
Kl. 9.00 – 11.30: Aktiviteter: Vælg mellem: Strikkeværksted, lær førstehjælp, madværksted for børn eller hygge ved bålet (fodbold, hoppeborg, spil mv.)
Kl. 11.30 – 12.30: Pakke sammen og rengøring
Kl. 12.30 – 13.30: Frokost
Kl. 13.30 – 14.00: Farvelsang og tak for denne gang

Ny bestyrelse

Tidligere på ugen blev Højskole uden Grænser til en forening. Den første bestyrelse blev valgt og konstituerede sig derefter. De valgte var:

Formand: Benny Søe Baagø
Kasserer: Erling S. Pedersen
Sekretær: Inga Holm Jensen
Bestyrelsesmedlemmer: Asger Helth, Anne Mette Kræn Jensen og Louise Raunkjær.

Vi arbejder på en ny højskoleweekend 7.-9. juli, men mangler stadig at få blandt andet finansieringen helt på plads. Målsætningen er, at skaffe så mange midler fra blandt andet fonde, at vi kan arrangere en weekend, som alle har råd til at deltage i. Har du lyst til at bidrage, så kontakt os gerne.

Nu bliver vi en forening

Højskole uden Grænser har indtil nu været planlagt af et løst netværk af interesserede. Nu formaliserer vi arbejdet og bliver til en forening.

Derfor inviterer vi til stiftende generalforsamling 27. februar klokken 18 i Trivselshuset i Varde. Trivselshuset ligger på Isbjerg Møllevej 28 B.

Vi skal have vedtægter, få valgt den første bestyrelse og have en snak om det videre arbejde.

Alle er velkomne.

IN ENGLISH:

“Højskole uden Grænser” has until now been planned by a loose network of interested people. Now we formalize the voluntary work and become an association.

Therefore, we invite the founding meeting on February 27 at 18 in Trivselshuset in Varde. The adress is Isbjerg Møllevej 28 B.

We must have articles of association, elect the first board and have a chat about the future work.

Everyone is welcome.