Generalforsamling 17. juni klokken 17

Vores generalforsamling blev aflyst på grund af coronakrisen. Nu er vi klar igen. Alle er velkomne, men skriv gerne til beb@jv.dk, hvis du gerne vil kigge forbi.

Generalforsamlingen finder sted 17. juni klokken 17 på sprogskolen i Varde, Laboratorievej 16, 6800 Varde.

Generalforsamlingen starter med et oplæg fra afdelingsleder Karen Jager Andersen, der vil fortæller om sprogskolen. Derefter vil hun servere lidt drikkelse og snacks.

Generalforsamlingens dagsorden er således:

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskabsaflæggelse
5) Behandling af indkomne forslag – Formanden foreslår, at vi i år dropper en tur til Christiansborg, men at vi til arrangerer en efterårstur i Varde by.
6) Fastsættelse af kontingent
7) Godkendelse af budget
8) Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt – herunder en snak om kommende arrangementer

Vi ses

Benny

Generalforsamling 18. marts klokken 19

18. marts klokken 19 er der generalforsamling i Højskolen uden Grænser. Stedet er endnu ikke helt på plads.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskabsaflæggelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Godkendelse af budget
8) Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt – herunder en snak om kommende arrangementer

Leave a commentEdit

Generalforsamling 13. marts klokken 19 i Alslev Forsamlingshus

13. marts klokken 19 er der generalforsamling i Højskolen uden Grænser. Det foregår i Alslev Forsamlingshus.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskabsaflæggelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Godkendelse af budget
8) Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt – herunder en snak om kommende arrangementer

Generalforsamling 21. februar klokken 17

Generalforsamlingen finder sted i Trivselshuset, Isbjerg Møllevej 28 B, Varde.

Alle er velkomne.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskabsaflæggelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Godkendelse af budget
8) Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt – herunder en snak om kommende arrangementer