Generalforsamling 18. marts klokken 19

18. marts klokken 19 er der generalforsamling i Højskolen uden Grænser. Stedet er endnu ikke helt på plads.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskabsaflæggelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Godkendelse af budget
8) Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt – herunder en snak om kommende arrangementer

Leave a commentEdit

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *