Generalforsamling 21. februar klokken 17

Generalforsamlingen finder sted i Trivselshuset, Isbjerg Møllevej 28 B, Varde.

Alle er velkomne.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskabsaflæggelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Godkendelse af budget
8) Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt – herunder en snak om kommende arrangementer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *