Generalforsamling

Vi holder generalforsamling mandag den 6. september klokken 20 i Alslev Forsamlingshus. Kassereren fremlægger formentlig regnskabet via Skype.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetællere

3) Formandens beretning

4) Regnskabsaflæggelse

5) Behandling af indkomne forslag – Formanden foreslår, at vi i år bruger pengene fra paragraf 18-midlerne på tur til Christiansborg for sprogskolens elever (hvis vi må bruge pengene på det?). Sprogskolen er hørt, og der er interesse for en sådan tur.

6) Fastsættelse af kontingent

7) Godkendelse af budget

8) Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter

9) Valg af revisor og revisorsuppleant

10) Eventuelt – herunder en snak om kommende arrangementer og fremtiden for foreningen generelt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *